1545358422 เข้าชม : 575 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ร่วมกับ กศน.อำเภอร้องกวาง ห้องสมุดประชาชนอำเภอร้องกวาง ในการออกให้บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ มีนักเรียนและประชาชนเข้าใช้บริการอ่านหนังสือ และมีกิจกรรมเสริม คือ การทำตุงล้านนา สมุดเล่มจิ๋วระบายสี