1547621184 เข้าชม : 225 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

14 ม.ค. 62 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กที่รับการรักษาและเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลแพร่ และผู้ปกครองของเด็กได้มีหนังสืออ่านตามความสนใจ และมีการมอบบันทึกการอ่าน มอบของเล่นและขนม อีกด้วย