1547622488 เข้าชม : 146 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

สำนักงาน กศน.จ.แพร่ และ กศน.ร้องกวาง ออกให้บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ในโครงการ "แว่นตาเพื่อผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" วันที่ 16 ม.ค. 62 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยได้จัดบริการให้อ่านหนังสือ และมีกิจกรรมเสริมคือการพับกระดาษรูปสัตว์