อ้วนและอ้วนลงพุง
ชื่อผู้แต่ง : วรรณี นิธิยานันท์
จำนวนหน้า : 215 หน้า
เข้าอ่าน : 134 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-12-18 11:15:07 เข้าชม : 134 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
โรคอ้วนและโรคอ้วนลงพุงกำลังเป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทย เพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง จึงต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกด้าน หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่รวบรวมข้อมูลวิชาการ ผลกระทบด้านต่างๆ วิธีการจัดการที่มีการดำเนินงานบ้างแล้ว พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ รวมถึงการป้องกันและรักษาโรคอ้วนและอ้วนลงพุง รวมทั้งการใช้เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ที่สนใจต้องการดำเนินงานด้านการจัดการนี้ได้
หนังสือแนะนำ
อ้วนและอ้วนลงพุง
( เข้าชม : 134 ครั้ง )


ของว่าง
( เข้าชม : 110 ครั้ง )